دبیرستان هیات امنایی هوشمند شهید ثانی بابل - متوسطه اول

گالری تصاویر - مسابقات ورزشی

المپیاد ورزشی
المپیاد ورزشی
قهرمانی والیبال
قهرمانی والیبال